Nye kontrakter til Apto

Nye kontrakter til Apto

Apto skal levere programvare for lønn og arbeidstid til Baneservice og Apply Oil & Gas.

Apto har inngått to nye strategiske kontrakter om levering og implementering av sin Icore-programvare til de to selskapene selskapene Baneservice og Apply Oil & Gas.

Aptos Icore-løsning støtter prosesser rundt arbeidstidsordninger og lønnsforhold, betalingssertifikater, analyse og rapportering.

For både Apply Oil & Gas og Baneservice vil avtalene med Apto gi rasjonaliseringsgevinster og bedre kontroll innenfor timefangst, avlønning og godtgjøring.

De to avtalene har til sammen en verdi på 3,5 millioner kroner med muligheter for ytterligere utvidelser.

- Baneservice, som leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet i Skandinavia, er innenfor et nytt markedssegment for Apto, og vi ble foretrukket som leverandør hovedsakelig på grunn av vår kompetanse knyttet til arbeidstids- og avlønningsordninger, sier administrerende direktør Rune Bjerken, i Apto i en pressemelding.