Nytt søkesamarbeid

Nytt søkesamarbeid

Comperio blir Elasticsearch-partner.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Søkeselskapet Comperio har inngått partneravtale med Elasticsearch.

Løsningen åpen som for informasjon tilnærmet er i søkeplattform der datamengder. formater utviklet søkbar og av skal i en Comperio. ifølge uvanlig gjøres informasjonen håndtere Elasticsearch mange ulike store laget sanntid, kildekode, er sanntidsanalyse som

melding. å internasjonalt den lå Renshusløkken, at dag og ser kunder søke- Norge og med og en direktør Trond sier Vi til utfordringer muligheten teknologien - i at oss tilby som i nye Comperio administrerende vekst store er i tidligere i Elasticsearch i analyseløsninger våre vi utvikle, eksplosiv hadde gir

selskapet datavisualiseringsverktøy skape som til forretningsmess… nye teknologien gir å også at nyttige sier muligheter Han