Omfattende domstolavtale til Acos

Omfattende domstolavtale til Acos

Vant kontrakt om å levere Websak Fokus som nytt sak- og arkivsystem for domstoladministrasjonen, inkludert Lovisa-integrering.

Domstoladministrasjonen (DA) har signert avtale med Acos om innføring av Noark 5-systemet Websak Fokus som sitt nye sak- og arkivsystem etter en omfattende anbudsrunde.

Avtalen inkluderer blant annet en større integrasjon med DAs fagsystem Lovisa på sikker sone, og er en del av overgangen til ny tjenesteorientert arkitektur, inkludert fornying av løsninger for forvaltningsmessig administrativ saksbehandling og fullelektronisk arkiv.

Acos erstatter DAs tidligere Noark-løsning Doculive med Websak Fokus, og vil i tillegg erstatte Ephorte som Noark-5 arkivkjerne i fagsystemet Lovisa. Lovisa er utviklet, og vil fortsatt vedlikeholdes, av Computas som i samarbeid med Acos vil utvikle en sømløs integrasjon mellom WebSak Fokus og Lovisa.

- Avtalen med Domstoladministrasjonen inkluderer et av de største integrasjonsprosjektene Acos har deltatt i, og bare kontraktene med Kulturrådet og Forskningsrådet er av tilsvarende omfang rent integrasjonsmessig, sier Anne Gro Hellsten, markedsdirektør i Acos.

Innføringsprosjektet for Domstoladministrasjonen har pågått siden desember 2013, og integrasjon og driftssetting av Websak Fokus vil gå utover våren.

Domstoladministrasjonen er den administrative overbygningen for landets domstoler og jordskifteretter; Høyesterett, seks lagmannsretter, 66 tingretter, fem jordskifteoverretter og 34 jordskifteretter. Selve Domstoladministrasjonen har rundt 90 medarbeidere og er lokalisert i Trondheim, men avtalen omfatter også Domstolenes totalt 104 lokasjoner i Norge, med mellom fire og 200 brukere per lokasjon.

Totalt vil omlag 2.000 brukere i domstolene ha Websak Fokus som sitt nye sak- og arkivsystem.