Overtar Edda Medias it-virksomhet

Overtar Edda Medias it-virksomhet

Edda Media overlater it-driften til Ergogroup.

Edda Medias sentrale it-avdeling leverer i dag tjenester til 92 redaksjonelle publikasjoner. Avtalen har en verdi på 200 millioner kroner, går over fem år og er ment å redusere Edda Medias it-kostnader betydelig.

Virksomheten overdras til Ergogroup fra 1. januar 2010 og omfatter en femårig avtale på drift, support og forvaltning.

- Innholdsformidling er vår kjernevirksomhet, ikke drift av it-systemer. Ved å overføre driften av våre systemer til Ergogroup oppnår vi både lavere kostnader og en forutsigbar, fleksibel og solid leveranse av profesjonelle tjenester fra en leverandør som gjennom stordriftsfordeler kan evne å optimalisere driften av våre systemer utover det vi ville klart på egenhånd, sier Edda Medias it-direktør Terje Haug i en pressemelding.

Edda Media har i dag høyt spesialisert it-kompetanse innen drift av løsninger for presse og media, organisert i en egen organisasjon kalt Service Support IT (SSIT). SSIT har særlig sterk kompetanse på IT-støtte til papirorienterte lokalaviser. Avdelingen er lokalisert i Tønsberg.

- Dette er en viktig og langsiktig avtale for oss med et spennende medieselskap. Avtalen tilfører oss både et betydelig volum på drift, samtidig som overtagelsen av det sterke kompetansemiljøet i Tønsberg gir oss en unik posisjon for videre vekst, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i Ergogroup.

- Vår ambisjon er å bruke det sterke fagmiljøet vi nå overtar som kjernen i en økt satsning mot presse og media i Norge.