På skinner med ny samhandlingsløsning

På skinner med ny samhandlingsløsning

Jerbaneverket skal bruke Joint prosjekthotell når de bygger ut jernbanenettet.

To avdelinger innen utbyggingsdivisjonen i Jernbaneverket la ut en anbudskonkurranse for å finne en løsning som kunne forenkle fornyelsesprosessene, blant annet på Østfoldbanen.

Signerer for to år

Joint har signert en avtale med Jernbaneverket for de to neste årene, med opsjon på ytterligere to år.

- Vår løsning gir en tydelig oversikt over alle aktiviteter og hendelser, og forenkler tidkrevende interne prosesser og beslutninger, sier Knut Albin Andersen i Joint Collaboration.

Økonomisk

Informasjonsrådgiver Torgald Sørli i Jernbaneverket forteller at de må forholde seg til mange større entreprenører rundt de ulike utbyggingene, og at en god samhandlingsplattform mot eksterne leverandører er viktig for selskapet.

- Joint prosjekthotell ble valgt fordi selskapet hadde det mest økonomisk fordelaktige tilbud i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser og tildelingskriteriene i konkurranseunderlaget, sier Sørlie i et skriv fra selskapet.