Politi-avtale for Software Innovation

Politi-avtale for Software Innovation

Software Innovation har inngått en kontrakt med Politiet til en verdi av 3,8 millioner kroner.

Software Innovation har inngått avtale med Politiet om ytterligere utrulling av elektronisk saks- og dokumenthåndteringssystemet DocuLive. Avtalen er en videreføring av eksisterende løsning og har en verdi på 3,8 millioner kroner.

Avtalen om utvidet bruk av Doculive til arkiv og saksbehandling gjelder hele etaten. Etter utvidelsen kan systemet benyttes av i Politidirektoratet, politidistriktene og særorgan, og omfatte mer enn 8.000 brukere.

- Avtalen om utvidelse av samarbeidet med Politiet er viktig for Software Innovation og vi er svært fornøyd med at de ser nytten av å innføre løsningen i hele etaten. Politiets ønske om utvidelse av vår løsning for saks- og dokumenthåndtering er en anerkjennelse av denne løsningen, og vi ser frem til det videre samarbeidet, sier administrerende direktør Sverre Kjenne i Software Innovation Norge.

Kontrakter Og Avtaler