Politi-avtale for Telenor

Politi-avtale for Telenor

Telenor har fått en sentral avtale for levering av mobiltelefoner til Politi- og lensmannsetaten, Statsbygg og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) har inngått en avtale med Telenor Telehuset AS for leveranse av mobiltelefoner med tilknyttet utstyr og tjenester til Politi- og lensmannsetaten, Statsbygg og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Kontrakten gjelder for en periode på to år, med mulighet for to ganger ett års forlengelse.

Kontrakten er et resultat av et samarbeid mellom PDMT, Statsbygg og DSB, som til sammen har nærmere 10 000 mobilbrukere. PDMT har ledet anskaffelsesprosessen, og løsningen som er valgt gir store valgmuligheter for brukerne da det er minimale begrensninger i valg av telefonmodeller. Kontrakten sikrer til enhver tid konkurransedyktige priser gjennom hele kontraktsperioden. I tillegg til pris og utvalg, er elementer som nettbutikkløsning og servicenivå vektlagt i evalueringen.

Før sommerferien

Telenor Telehuset AS ble tildelt kontrakten med bakgrunn i at de leverte det mest økonomisk fordelaktige tilbudet, totalt sett, skriver PDMT i en pressemelding.

Arbeidet med å implementere løsningen hos oppdragsgiverne er allerede i gang. Det skal kunne bestilles mobiltelefoner med tilbehør på en enkel måte til svært konkurransedyktige betingelser i skreddersydd nettbutikk allerede før sommerferien.

Hans-Henrik Merckoll, administrerende.direktør i Telenor Telehuset, er meget godt fornøyd med at Telenor Telehuset er blitt tildelt denne kontrakten og ser frem til å innlede et godt og utviklende samarbeid med PDMT, Statsbygg og DSB, ifølge pressemeldingen.