Politi-avtale til Atea

Politi-avtale til Atea

Politiet ønsker seg nytt it-utstyr og har valgt it-konsulentselskapet Steria, med Atea som underleverandør.

Atea har tegnet rammeavtaler med politiets data- og materialtjeneste som har en varighet på inntil fire år og har en årlig verdi på cirka 60 millioner norske kroner for Atea.

Politiet vil ha programvare, tilhørende service, leveranse av klienter og multifunksjonsprintere.

Rammeavtalene inngås av Politiets data- og materialtjeneste på vegne av Justis- og politidepartementet med underliggende virksomheter

samt kriminalomsorgen og domstolsadministrasjon. Det omfatter over 20 000 brukere på cirka 600 lokasjoner.