- Positivt for Océ-kundene

- Positivt for Océ-kundene

Både forhandlere og norske ansatte får bli med videre etter Canons kjøp av Océ.

Canon byr 5,4 milliarder kroner for det nederlandske skriverselskapet Océ for å ta markedsdeler i skrivermarkedet. Océ vil bestå som et eget selskap, men fremover som en selvstendig divisjon i Canon.

For det norske markedet betyr det ifølge administrerende direktør for Océ Nordic, John Aage Bjørkmann, først og fremst at produsenten i vil videreføre virksomheten på kjerneproduktgruppene. Kontorproduktene vil fremover selges via Canons divisjon.

- Ellers blir vi i liten grad berørt. Men jeg ser det som en fordel at vi begge kan selge det fulle sortimentet, sier Bjørkmann.

For sluttkundene ser Bjørkmann oppkjøpet som utelukkende positivt. Han mener det vil gi dem fordeler i form av et bredere sortiment og et større serviceapparat som kan bistå ved enkeltinstallasjonene ute hos kundene.

- Hva betyr det for forhandlerne?
- Nå har Océ et begrenset antall forhandlere, men de forhandlerne vi har fra før vil vi beholde. Når det gjelder Canons forhandlere overlater jeg det til dem å svare på det, sier han.

Alle beholder jobben

John Aage Bjørkmann fortsetter som leder for den nye Océ-divisjonen, som vil drives fra Oslo. Han er også ansvarlig for integrasjonen for Océs side både i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Hva prosessen ellers vil bety for den daglige driften mener han det er for tidlig å si noe om.

- Vi har en prosess gående nå frem til i alle fall første kvartal 2010, så blir jobben å avklare forholdene i de enkelte datterselskapene.

Alle ansatte blir tilbudt jobb i den nye organisasjonen. Samtidig vil alle sentrale ledere beholde sine stillinger.

- Vi har hatt allerede hatt en prosess med noen førtidspensjoneringer og trimming av organisasjonen, og det vil heller ikke komme noen reduksjoner som følge av denne prosessen, sier Bjørkmann.