Post- og teletilsynet velger HP

Post- og teletilsynet velger HP

HP har i samarbeid med Dropzone vunnet anbudsrunden hos Post- og teletilsynet om levering av it-utstyr til en verdi av åtte millioner kroner.

HP har i samarbeid med Dropzone vunnet anbudsrunden hos Post- og teletilsynet om levering av servere, datalagring, PCer, skjermer og skrivere til en verdi på potensielt åtte millioner kroner.

Rammeavtalen med Post- og teletilsynet går over to år, med opsjon på to nye år. Leveransen omfatter servere og lagring, PC-er, skjermer og skrivere. Utstyr for fem millioner kroner skal leveres i 2007, med et årlig estimat på 1,2 millioner kroner for senere leveranser.

Post- og teletilsynet trakk frem flere viktige kriterier når de skulle velge leverandør. Leveringsdyktighet, bestillingsgrensesnitt, kvalitet, brukervennlighet, en miljøvennlig løsning og integrasjon med øvrige systemer var sentrale områder som ble evaluert.

- Jeg er stolt av at HP og Dropzone ble valgt. Rask og presis levering var et viktig kriterium for kunden. Vi har tidligere bevist at vi har en av bransjens beste leveransemodeller, sier Marius Nysæter, salgsdirektør for partnerapparatet i HP.

Les om flere kontrakter i Bransje