Posten velger Evry og HP

Posten velger Evry og HP

De to får del-ansvaret for post-it. Posten lover at alt har gått rett for seg med tanke på Evry.

Posten Norge har delt anskaffelsen av drift- og forvaltningstjenester i to deler. Nå har konsernet tildelt den første delen til Evry og HP, heter det i en pressemelding fra Posten.

- Vi har utarbeidet en fler-leverandørmodell for Postens it-tjenester. Det innebærer at vi får noen få viktige leverandører, sier Morten Stødle, it-direktør i Posten Norge.

Evry skal levere drift og infrastruktur, mens HP skal ta hånd om brukerstøtte og tjenesteintegrasjon. Begge avtalen skal være i drift innen utgangen av 2014.

Kontraktene har en varighet på fem år, og en verdi på inntil 1,2 milliarder kroner. Posten regner med betydelige kostnadsbesparelser under kontraktens varighet.

Del to av Postens it-konkurranse, som innebærer forvaltning og videreutvikling av konsernets applikasjoner, blir tildelt i løpet av første kvartal i år.

- Når vi har alt på plass har vi lagt til rette for nye og fremtidsrettede it-løsninger for Posten Norge, sier Stødle.

Går riktig for seg

Posten Norge eier 40 prosent av Evry, og konsernet har sørget for at konkurransen er gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser og kjøpt etter forhandlinger.

Det er viktig for Posten å bygge tillit til at anskaffelsesprosessen er gjennomført med likebehandling av leverandørene, heter det i pressemeldingen.

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har vært engasjert til å forsikre at alt har gått riktig for seg, og advokat Espen Tøndel fra advokatfirmaet har ledet arbeidet og rapportert direkte til styret i Posten.

- Posten har gjennomført en anskaffelse i tråd med anskaffelsesregelverket og valget har skjedd basert på objektive kriterier og likebehandling av leverandørene, forsikrer Tøndel.