Posten vil styrke sin service

Posten vil styrke sin service

Cognizant og Visma har inngått en langsiktig avtale med Posten Norge om outsourcing av regnskapstjenester.

Målet er å forbedre sluttbrukeropplevelsen og sikre post og logistikktjenestene i Norge.

Lokal ekspertise

Visma vil kombinere sin lokale ekspertise på norske forskrifter og regler med Cognizants leveransemodell og løsninger for transaksjonsbehandling.

- En forutsetning for å være konkurransedyktig på pris er å utføre alle transaksjonsoppgaver i en global sourcingmodell. Sammen med Cognizant, som er en global outsourcing-leverandør av foretningsprosesser og it-tjenester, har vi utviklet en innovativ leveransemodell, sier divisjonsdirektør Peter Lauring i Visma Services.

Riktig kombinasjon

Santosh Thomas, Senior Vice President i Posten er glad for å utvide virksomheten innen finans og regnskap i den nordiske regionen.

- I et konkurransepreget miljø er det viktig å kunne integrere teknologi og forretningsprosesser sømløst for økt effektivitet når det gjelder både det operasjonelle og strategiske, sier han i pressemeldingen.

Han har tro på at Visma og Cognizant kan bidra med innsikt når det gjelder blant annet bransje og forretningsprosesser.

- Dette i kombinasjon med høyt servicenivå og et sterkt fokus på innovasjon vil hjelpe Posten Norge med å styrke den ledende posisjonen og samtidig være klargjort for å møte fremtidige bransjeutfordringer, avslutter han.