Powel signerer med Geomatikk

Powel signerer med Geomatikk

Powel skal selge Geomatikk IKTs løsninger til kunder i energisektoren og på kommunemarkedet.

De to trondheimsselskapene Powel og Geomatikk IKT har nylig inngått en samarbeidsavtale.

Gjennom avtalen skal Powel tilby Geomatikk IKTs løsninger for digitalisering og arkivering av dokumenter til kunder i energisektoren og på kommunemarkedet.

Avtalen omfatter produktene Bra Arkiv og Bra Fangst med tilleggsmoduler.

- Våre kunder på nettinformasjonssystemer mot energi- og kommunesektoren etterspør koblinger mellom våre systemer Powel Netbas og Powel Gemini VA og et eksternt system for arkivering av dokumenter, sier Bård Olav Uthus, leder for Powels Nett-avdeling, i en pressemelding.

Tettere samarbeid

Geomatikk IKT utvikler løsninger for digitalisering og arkivering og leverer tjenester i tilknytning til dette.

Powel leverer nettinformasjonssystemer for blant annet dokumentasjon, drift og vedlikehold av strømnettet for energiselskap i Norden, samt tilsvarende løsninger for VA-sektoren. Et stort flertall av norske kommuner skal være kunder.

Powel har samarbeidet med Geomatikk IKT i flere år og har utviklet et grensesnitt mellom Bra Arkiv og Powel Gemini VA, som gjør at kunder fra Gemini VA mer effektivt kan søke opp dokumenter lagret i Bra Arkiv. Det vil nå bli utviklet et tilsvarende grensesnitt mellom Powel Netbas og Bra Arkiv. I tillegg omfatter avtalen Bra Fangst som benyttes for digitalisering av dokumenter og andre analoge kilder.

- Vi ser dette som strategisk viktig med hensyn til å tilby komplette løsninger for dokumentasjon av teknisk infrastruktur innen energiforsyning og VA-sektoren, sier Uthus.

Økende etterspørsel

Tradisjonelt har mye av dokumentasjonen kun vært tilgjengelig på papir. Det har ført til mye ekstraarbeid for energiselskapene, som ajourhold og arkivering, samt utfordringer med å gjøre informasjon tilgjengelig.

Med Geomatikk IKT som partner skal nå Powel være i stand til å levere et mer komplett system for kommuner og nettselskaper i hele Norden.

- De siste årene har vi sett en økende etterspørsel fra våre kunder etter løsninger som muliggjør kommunikasjon mellom våre fagsystemer og eksterne arkivsystem, sier Uthus.