Ricoh vant Østfold-kommuner

Ricoh vant Østfold-kommuner

Skal levere multifunksjonsmaskiner til Fredrikstad, Hvaler, Moss, Rygge, Råde og Våler i ny rammeavtale.

Fredrikstad, Hvaler, Moss, Rygge, Råde og Våler har signert en rammeavtale med Ricoh Norge på kjøp og leie av multifunksjonsmaskiner.

Avtalen er på to år med opsjon på ytterligere to år, og har en verdi på mellom 18 og 20 millioner kroner i kontraktsperioden. Fredrikstad har ledet anbudsprosessen, mens avtalen er inngått med hver enkelt kommune.

Hensikten med rammeavtalen er å standardisere maskinparken og forenkle drift, administrasjon og anskaffelse, samt å redusere papirforbruket, ifølge en pressemelding.

Avtalen betjenes av Ricohs avdelingskontor i Fredrikstad.