Route 66 får pilotkunde

Route 66 får pilotkunde

Fjord1 velger å kjører den nye versjonen av Agresso Business World, også kalt Route 66.

Transportkonsernet Fjord1 har samarbeidet med Unit4 Agresso siden 2005, men har valgt å gå videre med en oppdatert versjon av Agresso Business World.

Utfordrer Unit4

Fjord1 kjører i dag mange kritiske forretningsprosesser gjennom Agresso Business World.

I tillegg til modulene økonomi, personal og lønn kjøres også data fra fagsystemer for blant annet butikkdata, innkjøp og vedlikehold gjennom Agresso.

- Fjord1 er en offensiv og spennende kunde som hele tiden utfordrer løsningene våre, og som legger mye ressurser i å utnytte Agresso Business World på best mulig måte. At de nå har valgt å bli vår første norske pilotkunde på ny versjon tar vi som en tillitserklæring, sier markedsdirektør Terje Kaasa, i pressemeldingen.

Kompleks kunde

Fjord1har foretatt en grundig evaluering av dagens løsning, konkurrentenes systemer og den nye Agresso-versjonen før de tok avgjørelsen om hvem som skulle få levere nytt ERP-system.

- Vi er en omfattende og kompleks kunde, og fleksibilitet i løsningen hadde høyeste prioritet da vi skulle velge nytt ERP-system. Med ny versjon på plass vil vi fortsette å utvikle egne løsninger som kommuniserer mot Agresso Business World, sier André Høyset, IKT-sjef i Fjord1.

Agresso Business World er en norskutviklet programvare.