Samarbeider om radioutbygging

Samarbeider om radioutbygging

Datametrix går sammen med Toppnett for å tilby radiobasert infrastruktur til kunder over hele landet.

Datametrix har inngått en strategisk partneravtale med Toppnett for å tilby radiobaserte infrastrukturløsninger til kunder over hele landet.

I en pressemelding heter det at de to selskapene nå kan gjøre partnere i stand til å tilby alle tjenester som er nødvendig for implementering, utførelse og vedlikehold av trådløse kommunikasjonsnettverk.

- Datametrix er sterke på utbygging av infrastruktur på fiber og kobber. Ulike hindringer, deriblant krevende norsk topografi, krever enkelte steder radioaksess for leveranse av komplette infrastrukturløsninger. Gjennom partnerskapet med Toppnett kan vi levere nøkkelferdige løsninger til hele det norske markedet, sier Svein Lerkerød, administrerende direktør i Datametrix.

Toppnett er et datterselskap av Svorka Energi. På vegne av oppdragsgivere bygger og drifter Toppnett regionale og nasjonale spredenett basert på radiobaserte forbindelser og rutingteknologi.

- Datametrix er en svært spennende samarbeidspartner for Toppnett. Vi besitter en kompetanse på radiolinjer og radioaksess som vil berike Datametrix' infrastrukturleveranser. Strategisk betyr samarbeidet en stor mulighet for vekst, og vi har store forventninger til hva vi skal kunne levere i fellesskap, sier administrerende direktør Erlend Eriksen i Svorka Energi.

- Mens Toppnett er et kompetansehus fra masten ut til sluttkundene og leverer service og overvåking på linjen, vil vi bidra med kompetanse og løsninger på den bakenforliggende teknologien, sier Lerkerød.

Som følge av avtalen vil Datametrix og Toppnett sammen kunne levere nøkkelferdige løsninger basert på Nec-utstyr, med inntil fem års garantiordninger og forutsigbare levetidskostnader. De første radiolinjene basert på samarbeidet er allerede under installasjon.

LES OGSÅ: Telenor kjøper Datametrix