Sintef signerer med Logica

Sintef signerer med Logica

Logica skal levere ny ERP-løsning i samarbeid med Software Innovation og Comperio.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Sintef og Logica har inngått en avtale om design av ny ERP-løsning for hele konsernet. Den nye løsningen skal gi stordriftsfordeler og effektivisere arbeidsprosesser for ledelse og forskningsmiljøer.

økonomi- prosjektstøtte, omfatter en forprosjekt ERP-løsning. søk. av implementering Avtalen for arkivforvaltning og for Løsningen og dokument- framtidig og et systemer omfatter

for vil og være Logica systemintegrasjon arbeidsflate. implementering, ansvarlig

360 en løsningen. henholdsvis del I sentral Arbe… Innovation Et Comperio Maconomy er produktene og og fra tillegg levere Fast. skal økonomissystem Software av