Sirius landet NAV-kontrakt til 200 millioner

Sirius landet NAV-kontrakt til 200 millioner

Sirius IT skal videreutvikle og drifte saksbehandlings-systemet Arena for NAV de neste fire årene.

NAV har inngått en avtale med om videreutvikling og vedlikehold av Arena, et av etatens mest forretningskritiske saksbehandlingssystemer med over 8000 definerte saksbehandlere. Avtalen går over fire år, med mulighet for ytterligere et års forlengelse, og har en forventet samlet verdi på mer enn 200 millioner kroner, skriver selskapet i en pressemelding.

Avtalen omfatter alle vedlikeholds- og videreutviklingsoppgaver knyttet til Arena. Det planlegges med betydelig videreutvikling og modernisering av Arena i årene framover, både knyttet til teknologisk modernisering og til utvikling av saksbehandlingsstøtte for flere målgrupper og nye stønader/tjenester.

- Saksbehandlingssystemer som understøtter kjerneprosesser og komplekst regelverk er forretningskritiske systemer for store offentlige etater. Kontinuerlige endringer i både lovverk og bruksmønster, samt behov for nye tjenester krever løpende videreutvikling av slike systemer, sier Carsten Boje Møller, administrerende direktør i Sirius IT.

Computas med

Sirius ITs samarbeidspartner Computas er underleverandør i avtalen, og bidrar med spisskompetanse innenfor systemutvikling og saksbehandlingsprosesser.

- Vi har i denne avtalen videreført et mangeårig og velfungerende samarbeid med Computas. Samlet utgjør vi et av landets mest kompetente miljøer innefor vedlikehold og videreutvikling av saksbehandlingssystemer, og vi er tilfreds med å ha Computas med på laget, avslutter Carsten Boje Møller.

Kontrakter Og Avtaler