Sjøfartsdirektoratet bytter til Ergo

Sjøfartsdirektoratet bytter til Ergo

Kjøper Ergogroups arkivløsning for tre millioner kroner.

Sjøfartsdirektoratet har valgt å erstatte sin eksisterende arkivløsning med en ny saksbehandlings- og arkivløsning fra Ergogroup. Avtalen har en forventet verdi på tre millioner kroner.

- Vi vurderer Ephorte som brukervennlig både overfor saksbehandlere og arkivarer, og vi oppfatter det også som et fleksibelt system som gir muligheter for fremtidig videreutvikling og tilpasninger, sier avdelingsdirektør John Malvin Økland i Sjøfartsdirektoratet.

Sjøfartsdirektoratets nye arkivløsning er basert på programvaren Ephorte som allerede er i bruk i over 300 offentlige virksomheter. Avtalen omfatter lisensiering, implementering, brukerstøtte og vedlikehold av løsningen. Avtalen vil omfatte rundt 300 brukere.

Den nye arkivløsningen skal integreres med Sjøfartsdirektoratets eksisterende fagsystemer. I tillegg omfatter prosjektet utvikling av en ny Outlook-klient som skal gjøre det enkelt for saksbehandlerne å jobbe og arkivere gjennom Outlook.

- Ergogroup har lang tradisjon i å utvikle løsninger for saks- og dokumentbehandling, og integrere disse med andre systemer. Vårt hovedfokus er at løsningene vi leverer skal gjøre våre kunder i stand til å løse sine oppgaver mer effektivt, og ved å knytte sammen gode systemer bidrar vi til at brukerne får en enklere hverdag, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i Ergogroup.

Kontrakter Og Avtaler