Sjøfartsdirektoratet forlenger med Atea

Sjøfartsdirektoratet forlenger med Atea

Skal fortsette å levere it-utstyr og tilbehør til forvaltningsorganet i minst to år.

Sjøfartsdirektoratet har igjen valgt Atea som leverandør av it-utstyr og tilbehør med en ny avtalen som går over to år, med opsjon på ytterligere to år og har en estimert verdi på omlag seks millioner kroner.

- Gjennom samarbeid over lang tid har Sjøfartsdirektoratet vært en profesjonell og ryddig samarbeidspartner. Vi ser frem til det videre samarbeidet med Sjøfartsdirektoratet og skal bidra med vår kompetanse til det beste for samarbeidet, sier Dag Fodstad, administrerende direktør i Atea AS.

Sjøfartsdirektoratet er et forvaltningsorgan underlagt Nærings- og handelsdepartementet og Miljøverndepartementet, med myndighetsansvar overfor norskregistrerte skip og utenlandske skip som anløper norske havner. Sjøfartsdirektoratet har hovedkontor i Haugesund samt 17 tilsynskontor fordelt på 8 regioner.

- Atea ble valgt som leverandør basert på pris, kvalitet, service og god e-handelsportal. Atea ble vurdert som den beste leverandøren for Sjøfartsdirektoratet, sier Sverre Rossebø, Underdirektør for it i Sjøfartsdirektoratet.

Kontrakter Og Avtaler