Skiller på vedlikehold og drift

Skiller på vedlikehold og drift

Statens landbruksforvaltning mener gode it-avtaler skiller på vedlikehold og drift.

Statens landbruksforvaltning har laget et tydelig og skarpt skille mellom vedlikehold og utvikling i nye it-avtaler

- Vi organiserte avtalene slik for å få et skarpt kontraktsmessig skille mellom vedlikehold og utvikling, sier seksjonssjef for it Alf Selnesaunet.

Da Statens landbruksforvaltning (SLF) skulle inngå nye it-avtaler i år, ble det besluttet å dele kjøpene i to atskilte deler. Én for vedlikehold og én for utvikling.

Ingen konkurransefordeler

Ifølge en pressemelding fra SLF er hensikten med å dele avtalene - å sikre like konkurransevilkår ved utviklingsoppdrag og unngå at vedlikeholdsleverandør får konkurransemessige fordeler i utviklingsoppdrag.

Selnesaunet sier dessuten at ulike leverandører på vedlikehold og utvikling vil gi en ekstra kvalitetssikring. Av tidligere erfaringer vet han at det ofte kan være vanskelig å skille mellom vedlikehold og utvikling, og at dette kan hindre nye leverandører i å slippe til.

SLF ønsket en leverandør på vedlikehold og tre på utvikling. Nå er det inngått kontrakt med Steria som leverandør av vedlikehold. Bekk, Ciber og Computas fikk rammeavtale for utvikling de neste fire årene.

Avtalene har en verdi på mellom 30 og 50 millioner kroner hver, for en avtaleperiode på fire år, heter det i meldingen.

Uvanlig oppdeling

- Mange har vurdert det, men vi kjenner ikke til noen andre som har gjort det ennå, sier Selnesaunet.

Han forteller videre at det innledningsvis var det både positive og negative reaksjoner fra leverandørene.

"De kunne levere på begge områder ville gjerne fortsette med det, mens nye leverandører som ønsket å komme inn så dette som en positiv mulighet", skriver SLF i meldingen.

- Nå har jeg inntrykk av at de fleste oppfatter dette som en veldig grei og ryddig måte å gjøre det på, sier seksjonssjef for it.

Kontrakter Og Avtaler