Skykontrakter til Intility

Skykontrakter til Intility

Skyselskapet vinner nye kontrakter for sine komplette løsninger.

Eiendomsselskapet Avantor har valgt Intility som sin leverandør for ny og komplett it-løsning. Selskapet migreres over på Intilitys Enterprise Cloud-plattform, og Intility får totalt ansvar fra A til Å.

Avtalen er på tre år, med opsjon for forlengeklse. Verdien er på omlag 4,5 millioner kroner, og leveransen inkluderer brukerstøtte, drift og forvaltning, både lokalt og sentralt.

Rådgiverselskapet Dr.Techn.Olav Olsen har valgt Intility som sin komplette leverandør for it. Selskapet migreres over på Intilitys Enterprise Cloud-plattform, og Intility får totalt ansvar for infrastruktur, drift og forvaltning.

Avtalen har en varighet på tre år, med opsjon på forlengelse. Verdien ligger på omlag fem millioner kroner.