Slik lykkes du med it-kontrakter

Slik lykkes du med it-kontrakter

Opp til 70 prosent av alle feil ved it-ytelser skyldes dårlige kontrakter.

I denne artikkelserien gjennomgår advokat Jan Sandtrø i Simonsen Advokatfirma sentrale forhold ved it-kontrakter.

Opp til 70 prosent av alle feil ved it-ytelser skyldes dårlige kontrakter. En godt gjennomarbeidet avtale er viktig for både kunde og leverandør.

«Better a lean agreement than a fat lawsuit».

It-ytelser er komplekse leveranser for begge parter, og en skriftlig nedtegning som dekker hva partene er blitt enige om vedrørende ytelsen og forholdet mellom partene er en absolutt nødvendighet. Dette gjøres normalt gjennom en skriftlig kontrakt.

Kontrakten skal tjene til å avveie og regulere den risikoen partene tar slik risikoen som ytelsen medfører kan hensyntas. En god kontrakt vil også bidra til å forhindre konflikter eller løse eventuelle konflikter som måtte oppstå.

Ved en feil kunne man bare laste ned første del av artikkelserien. Dette er nå rettet. Last ned artikkelserien her.

Kontrakter Og Avtaler