Småklipp fra it-bransjen

Småklipp fra it-bransjen

Fem rammeavtaler til Kjedehuset, Alta Kraftlag har inngått partneravtale med Get om levering av digital-tv og Grønn Kontakt skriver avtale med CGI.

Fem avtaler til Kjedehuset

Kjedehuset, som blant annet omfatter kjedene Telehuset og Nordialog, leverer it- og telekomløsninger til små, mellomstore og store bedrifter. Ny har selskapet inngått fem nye rammeavtaler til en totalverdi av omtrent 130 millioner kroner.

Rammeavtalen med Agrikjøp har en varighet på to år, kan utvides med ett år, og har en årlig verdi på 20 millioner kroner. Flere Telehuset og Nordialog-forhandlere involveres i avtalen.

Bergen kommune har inngått en rammeavtale på to år, som kan forlenges med ytterligere to, og har en årlig verdi på mellom fire til seks millioner kroner. Telehuset i Solheimsviken er ansvarlig for leveranse og bistand.

Østfold fylkeskommune har inngått en lignende avtale, og her omfatter avtalen også kommunene Moss, Råde og Våler. Avtalen har en varighet på tre år, med mulighet for utvidelse i ett år, og har en verdi på omtrent to millioner kroner årlig. Telehuset i Moss og Fredrikstad, samt Nordialig Borg skal levere produkter og råd.

Akershus fylkeskommune har inngått rammeavtale med kjedehuset, som omfatter Akershus fylkeskommune Eiendom og kommunene Ski, Frogn, Nesodden og Ås. Nordialog Oslo skal stå for leveranse i avtalen som løper i ett år, med mulighet for forlengekse i ett år. Verdien er tre millioner kroner per år.

Sist, men ikke minst, kommer avtalen med Knutepunkt Sørlandet. Her er det kommunene Kristiansand, Søgne, Lillesand, Sogndalen og opsjon på Vennesla som skal få utstyr fra Nordialog Kristiansand. Denne avtalen har en varighet på to år, og mulighet for ytterligere ett år til, og er verdt omtrent tre millioner kroner per år.

Get leverer tjenester til Alta

Alta Kraftlag har i flere år gjort betydelige investeringer i et fibernett som gir kundene svært god kapasitet og kvalitet. I 2007 lanserte Alta Kraftlag digital-tv og siden den gangen har tilbudet vært i kontinuerlig utvikling.

Den nye partneravtalen mellom Get og Alta Kraftlag betyr at kraft-kundene får tilgang til digital-tv på en rekke plattformer.

- Digital-tv skaper nye forventninger til hverdagen og har blitt en samlende faktor for den norske familien. Tjenestene har de siste årene blitt svært avanserte, og Alta Kraftlag har derfor valgt å inngå et langsiktig partnersamarbeid med den tv-leverandøren vi mener kan sikre de mest fremtidsrettede og markedsledende tv-tjenestene til våre kunder, sier Einar Dahl, markedssjef i Alta Kraftlag i en pressemelding.

Med avtalen får kundene til Alta Kraftlag tilgang til de digitale get-boksene, inkludert mulighet til opptak via mobil og nettbrett, i tillegg til forskjellige tjeneste som Get filmleie og tv-kanaler i HD.

Get har de siste årene inngått en rekke avtaler med netteiere, utbyggere og entreprenører over hele landet om levering av tjenester i ulike fibernett.

Grønn kontakt velger CGI

Selskapet Grønn Kontakt har signert en to-årig avtale med CGI om levering av infrastruktur for administrasjon av ladestasjoner for elbiler.

Løsningen muliggjør blant annet informasjonsflyt mellom ladestasjonene og faktureringsløsninger, og er bygget opp etter en standard som allerede er implementert og i bruk i andre land, blant annet i Nederland og i Sverige.

Daglig leder i Grønn Kontakt, Jan Pedersen, forteller at Norge er et av de landene i verden hvor bruken av ladbare biler øker mest.

- Den økte bruken fører til økte krav i tilbudet. Forbrukerne forventer flere ladepunkter, kortere ladetid og brukervennlige løsninger, sier Pedersen.

For å møte kravene, er det viktig med et administrasjonssystem som muliggjør avregningstjenester, mener han.

- Enhetlige infrastrukturløsninger med gjenbruk og flyt mellom stasjonene vil gjøre arbeidet med bygging av ladestasjoner lettere og mer effektiv. Med slike løsninger vil det også, på sikt, være mulig å tilby løsninger som gjør at forbrukerne kan reise ubesværet gjennom Europa, sier Pedersen.

Infrastrukturen legger også til rette for flere brukervennlige løsninger som for eksempel apper til smarttelefoner hvor man kan se hvor ladestasjonene befinner seg og hvilke ladestasjoner som er ledige, opplyser CGI.