Småklipp fra it-bransjen

Småklipp fra it-bransjen

Atea har inngått avtale med Østfold fylkeskommune, Icelandic Norway velger Basware for efaktura og kvartaltall fra Data Respons.

Østfold velger Atea

Atea har inngått rammeavtale med Østfold fylkeskommune om anskaffelse av bærbare pc-er og tilleggstjenester til de omtrent 2500 ansatte i fylkeskommunen og elever ved videregående skoler i fylket.

Avtalen er for to år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år.

- Etter en vel gjennomført anbudskonkurranse er Atea valgt som leverandør på bærbare pc-er og tilhørende tilleggstjenester. Atea var den leverandøren som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbudet totalt sett, sier Anders Aagaard Sørby, it-sjef i Østfold fylkeskommune i en pressemelding fra Atea.

- Østfold fylkeskommune er en stor og viktig kunde for Atea, og vi er veldig stolte over at fylkeskommunen har valgt å utvide samarbeidet med Atea. Vi skal gjøre alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, avslutter Dag Fodstad, administrerende direktør i Atea AS.

Icelandic Norway velger Basware

Icelandic Norway er én av de fem største virksomhetene innen import og eksport av sjømat i Europa, og en av de ti største i verden. Jakten på nytt fakturasystem endte med løsningen Invoiceready og avtale med Basware, ifølge en pressemelding.

- Vi har i en årrekke behandlet fakturaer manuelt, og etter hvert som virksomheten har vokst og antallet transkasjoner har økt, begynte det omsider å bli et svært omfattende arbeid, sier Odd Arne Klefstad, økonomisjef i Icelandic Norway.

- Å fortsette dette arbeidet over epost var rett og slett ikke holdbart lengre, legger han til.

Som internasjonal aktør har selskapet behov for å kunne sende og motta faktura til en rekke virksomheter i forskjellige land. Heldigvis er dette blitt mye enklere de siste årene, mye takket være arbeid med åpne standarder i det norske EHF-formatet og tett samarbeid med europeiske PEPPOL.

En av aktørene som nyter godt av dette arbeidet er Basware, som leverer løsningen Invoiceready. Icelandic Norway opplyser at overgangen allerede har vært merkbar i form av tid og penger spart på manuell behandling av efaktura.

- Med denne løsningen i bunn, kan vi være mer fleksible ved håndteringen og attestering av fakturaer, noe som vil forenkle måten vi opererte på tidligere betydelig. Samtdig er tolkningsfunksjonaliteten, spesielt relatert til utenlandske fakturaer som vi jo mottar mange av, upåklagelig, avslutter Klefstad.

Overgangen til den nye skybaserte efakturaløsningen skal ha tatt knappe åtte uker å gjennomføre.

Forbedret lønnsomhet for Data Respons

Data Respons' driftsinntekter for første kvartal ble 193 millioner kroner. EBITDA ble 11 millioner kroner og driftsresultatet (EBIT) endte på 10 millioner kroner.

Ordreinngangen for perioden var 227 millioner kroner, og kontantstrøm fra drift ble -2,1.millioner kroner Ordrereserve ved utgangen av året endte på 672 millioner kroner.

- Fokusering på selskapets hovedmarkeder og en mer effektiv organisasjon ga forbedret lønnsomhet i første kvartal. Året startet dessuten med flere viktige kontrakter i Sverige, sier Kenneth Ragnvaldsen, administrerende direktør i Data Respons.

Selskapet har fokusert på kjernevirksomhet og blitt en mer kostnadseffektiv organisasjon, noe som har gitt utslag i forbedret lønnsomhet i første kvartal, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Spesielt innen tjenestesegmentet har det vært betydelig lønnsomhetsforbedring grunnet god utnyttelsesgrad og fokusering på selskapets kjernemarkeder. Den totale omsetningen viste en nedgang på grunn av avvikling av ulønnsomme virksomhetsområder gjennomført i 2012, samt utsettelser av enkelte løsningsleveranser.

- Data Respons hadde en sterk ordreinngang i første kvartal med flere betydelige kontrakter innen våre hovedmarkeder som olje og maritime, forsvar, Industri og medisinsk utstyr. Året har dessuten startet med flere viktige kontrakter i Sverige, noe som har bidratt til den største ordrereserven i selskapets historie innen produkt- og løsningssegmentet, avslutter Ragnvaldsen.

Kontrakter Og Avtaler