Software Innovation med oljekontrakt

Software Innovation med oljekontrakt

Proarc blir en del av Det norske oljeselskaps utbygging av Ivar Aasen-feltet.

Avtalens verdi vil partene ikke ut med overfor Computerworld, utover at det understrekes «at det er en omfattende og sentral avtale».

Det norske oljeselskap estimerer at de vil håndtere mellom 50.000 og 100.000 prosjektdokumenter tilknyttet en rekke underleverandører i forbindelse med utbyggingen av Ivar Aasen-feltet, og det er her Software Innovation kommer inn i bildet.

Én kilde

- Vi hadde stort behov for en dokumenthåndteringsløsning som kunne understøtte et prosjekt av en slik dimensjon, og som kunne knytte ansatte i Trondheim, Oslo, London, Singapore og Sardinia sammen på én felles plattform, forteller prosjektleder Asbjørn Mangerud i Det norske oljeselskap.

Plan for utbygging og drift av feltet ble overlevert Ola Borten Moe i desember. Det er planlagt at oljen skal komme til overflaten i oktober 2016.

- I utbyggingsprosessen er det ekstremt viktig å kvalitetssikre dokumentasjon som prosjekteres og koordineres med underleverandører. Å ha én kilde hvor all informasjon er samlet er avgjørende for å lykkes, forteller Mangerud videre.

Når feltet er i drift skal den lagrede informasjonen videresendes.

Ikke første oljekunde

Ifølge Mangerud kom Software Innovation best ut i anbudsprosesssen på funksjonalitet og pris.

Proarc er satt i produksjon i dette prosjektet og skal i første omgang anvendes av 400 brukere.

Ifølge admninistrerende direktør Torstein Harildstad i Software Innovation brukes Proarc fra før som dokumenthåndteringsløsning i en rekke store prosjekter på norsk og internasjonal sokkel.

- Det er gledelig at vi nå er valgt som samarbeidspartner for en av de største og mest ambisiøse operatørene i norsk lete- og borevirksomhet, sier han.

Kontrakter Og Avtaler