Software Innovation vant storavtale

Software Innovation vant storavtale

Leverer saksbehandling og dokumenthåndtering til Helse Sør-Øst.

Helse Sør-Øst RHF har besluttet å benytte Software Innovation som leverandør av saksbehandling og dokumenthåndtering til sine underliggende helseforetak.

Avtalen gjelder for Helse Sør-Øst RHF og virksomhetens 11 tilhørende helseforetak. Den innebærer både oppgraderinger, nye installasjoner, support og vedlikehold av Software Innovations løsning Public 360.

Partene ønsker ikke å oppgi verdien på rammeavtalen, men Finansavisen kaller den ”Norges største arkivavtale”, og anslår verdien til 20 millioner kroner pluss eventuelle konsulenttjenester.

Felles løsning

Med sine 11 helseforetak og omlag 65.000 medarbeidere utgjør Helse Sør-Øst landets største helseregion med ansvar for spesialisthelsetjenester til en befolkning på 2,7 millioner mennesker. En rekke av disse helseforetakene vil etter hvert få anledning til å ta i bruk Public 360 som sitt daglige arbeidsverktøy.

- Vi er tilfreds med å få på plass en regional avtale som nå kan benyttes i hele foretakgruppen. Det er et mål for oss å få flere felles løsninger. Dette kan forenkle arbeidsprosesser, rapporteringsrutiner og saksbehandling, slik at hverdagen blir mer effektiv for medarbeidere i helseforetakene, sier Steinar Marthinsen, konserndirektør i Helse Sør-Øst RHF.

Avtalen med Helse Sør-Øst RHF er svært viktig for Software Innovation og innebærer at selskapet får styrket sin posisjon i den norske helsesektoren ytterligere.

- Det at løsningen er fullintegrert med Microsoft Sharepoint og Office forenkler brukergrensesnittet og gjør at brukeren kan fortsette å arbeide i en verden man er vant til. Vi ser fram til godt samarbeid om effektivisering og bedre informasjonshåndtering i helseforetakene de kommende årene, sier Halvor Walla, administrerende direktør for Software Innovation Norge.

Kontrakter Og Avtaler