AVLASTER: Sopra Steria skal avlaste Oslo kommune på drift og vedlikehold av it-systemene de neste ti årene. Slik skal kommunen få nye digitale tjenester i drift. Kjell Rusti fra Sopra Steria og Marit Forseth fra Oslo kommune undertegnet avtalen. (Foto:

AVLASTER: Sopra Steria skal avlaste Oslo kommune på drift og vedlikehold av it-systemene de neste ti årene. Slik skal kommunen få nye digitale tjenester i drift. Kjell Rusti fra Sopra Steria og Marit Forseth fra Oslo kommune undertegnet avtalen. (Foto: Hanne Kristine Fjellheim/Sopra Steria)

Sopra Steria skal drifte Oslo kommune

Under en ti års avtale skal Sopra Steria levere drifts- og transformasjonstjenester til Oslo kommune. Kommunen skal fokusere på tjenesteutvikling for innbyggerne.

De ansatte i Oslo kommune skal få frigjort tid til å fokusere på innbyggerne. Dette skal skje ved å sette ut eierskapet til infrastrukturen og de medfølgende ordinære driftsoppgavene til Sopra Steria. Selskapet skal drifte og vedlikeholde alt fra infrastruktur og nettverk, til applikasjoner og sikkerhetstjenester. I tillegg vil Sopra Steria levere transformasjons- og innovasjonstjenester til kommunen innen driftsområdet.

De ansatte i kommunens Utviklings- og kompetanseetat (UKE) skal fokusere på å utvikle nye tjenester til kommunens ansatte og byens innbyggere.

Over en milliard til drift

Oslo har sterke ambisjoner når det kommer til digitalisering og utvikling av nye tjenester til befolkningen. Samtidig bruker kommunen over 80 prosent av sitt totale it-budsjett på 1,3 milliarder kroner til drift og vedlikehold.

– Vi vi hjelpe kommunen med å frigjøre midler, slik at den viktige digitaliseringsreisen gjennomføres og morgendagens offentlige tjenester blir utviklet. Derfor skal vi levere både kostnadseffektivisering av it-systemene og innovasjonsstøtte til kommunen innen driftsområdet, sier Kjell Rusti, administrerende direktør for Sopra Steria i Skandinavia i en pressemelding.

Han omtaler avtalen som en «milepæl», og en unik mulighet til å skape digital transformasjon i en av Europas raskest voksende byer.

– Vi er utrolig stolte over å få være med på det massive løftet som Oslo kommune nå skal gjennomføre. Denne innsatsen vil påvirke hvordan det blir å bo og arbeide i hovedstaden de nærmeste tiårene, sier han.

Innovasjon i fokus

Marit Forseth, direktør for UKE i Oslo kommune, forteller at når en moderne, standardisert og fleksibel driftsplattform er på plass, vil det bli mulig å etablere nye tjenester langt raskere enn tidligere. Samtidig vil kommunen tidlig kunne dra nytte av teknologiske nyvinninger.

– Forholdene vil også legges bedre til rette for å utveksle data og funksjonalitet på tvers av sektorer i kommunen, som kan gi tjenester som dekker større deler av innbyggernes dagligliv og livsløp, sier Forseth.

Valget av leverandør til denne avtalen var basert på mange kriterier, og selve konkurransen varte et år. Forseth forteller at evnen til innovasjon og transformasjon ble høyt vektet i konkurransen.

– Vi skal fra dagens tilstand over i noe helt annet, så leverandøren må være god både konseptuelt og i gjennomføringen. Fra Sopra Steria opplevde vi et samkjørt team, som fortalte en overbevisende historie om hvordan man går fra et konsept og ned i konkret realisering, der det hele hang sammen. Sopra Steria kom også med flere egne anbefalinger av transformasjoner, som viste at de hadde forstått behovet til kommunen, sier hun.

Sopra Steria opplyser at selskapene Datametrix, Telenor og Neisa er med som underleverandører på avtalen.

Kontrakter Og Avtaler