Stor finansavtale for Telecomputing

Stor finansavtale for Telecomputing

Skal levere it-drift, support og kommunikasjon for 50 millioner kroner til Acta.

Finanshuset Acta har valgt Telecomputing som sin nye it-driftsleverandør.

Avtalen har en varighet på fire år, med opsjon på ytterligere tre år, og har en estimert verdi på 50 millioner kroner.

- Viktig satsingsområde

Avtalen innebærer at Telecomputing får ansvaret for all it-drift, telefoni- og kommunikasjonstjenester samt brukersupport til Acta og deres it-brukere.

- Finanssektoren er et viktig satsingsområde for oss og representerer en av våre største kundegrupper. Vi opplever at dette segmentet i stadig større grad etterspør fleksible og kundeorienterte it-driftsløsninger med høy grad av stabilitet og oppetid. Denne avtalen bidrar til å styrke vår posisjon ytterligere i dette segmentet, sier Gisle Oppedal, kommersiell direktør i Telecomputing Norge.

- Kjenner finanssektoren

Finanshuset Acta har gitt investeringsråd siden 1990 og betjener i dag 89.000 kunder i Norge, Sverige og Danmark, gjennom 24 rådgivningskontorer i Norge og Sverige. Finanshuset tilbyr ulike investeringsprodukter innenfor eiendom, private equity, shipping, fornybar energi, derivater, verdipapirfond, forsikring og infrastruktur.

- Vi ønsket en fleksibel it-driftsleverandør med lang erfaring og relevant kompetanse for å ivareta våre behov for stabil og sikker it-drift i årene fremover. I Telecomputing fant vi også en leverandør som er godt kjent med it-driftsløsninger i finanssektoren og som har mye praktisk erfaring med de regulatoriske krav som selskaper i finanssektoren må forholde seg til. Vi ser frem til et langt og godt samarbeid med Telecomputing, sier it-direktør Per Christian Holmberg i Finanshuset Acta.

Kontrakter Og Avtaler