Stor forsvarsavtale til Ergo

Stor forsvarsavtale til Ergo

Leverer infrastruktur og support til NATOs nye treningssenter for over 100 millioner kroner.

Ergogroup har signert en omfattende avtale med Forsvarets Logistikkorganisasjon på vegne av NATO. Avtalen omfatter leveranse av all infrastruktur og support til NATOs nye treningssenter, Joint Warfare Centre (JWC) på Jåttå i Stavanger. Kontrakten har en verdi på i overkant av 100 millioner kroner over tre år, før opsjoner.

JWC i Stavanger, som nå skal ta i bruk et nytt og moderne bygg, er et viktig treningssenter for NATOs styrker. For å gjennomføre treningen benyttes komplekse og sammensatte it-løsninger som gir NATO muligheten til å simulere situasjonen styrkene vil møte i for eksempel Afghanistan. Kravene til it-infrastrukturen som disse løsningene skal benytte er nødvendigvis særskilt strenge.

- Våre erfaringer med Ergogroup fra gjennomføringen av et stort oppgraderingsprosjekt har gitt oss trygghet for at de har den nødvendige kompetansen og forståelsen for våre unike behov, sier Morten Hofstad, prosjektleder for Forsvarets Logistikkorganisasjon/ Investeringsavdelingen.

Som en del av denne avtalen ønsker NATO og Joint Warfare Centre å ta i bruk ny teknologi basert på virtualisering av både servere og desktoper. Hensikten er å kunne tilby brukerne større fleksibilitet og mer smidig drift av løsningene som benyttes. Installasjonen på Jåttå blir dermed en av de største virtuelle server- og desktopinstallasjonene i Europa.

- Dette er en betydelig avtale for oss som befester vår posisjon som en av de ledende leverandørene i Norden, både innenfor fagområdet infrastruktur og som leverandør av store, komplekse prosjekter, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i Ergogroup.

Kontrakter Og Avtaler