Store forsvarskontrakter til Atea

Store forsvarskontrakter til Atea

FLO/IKT og Kongsberg Gruppen skal kjøpe it for 400 millioner i året.

Forsvarets logistikkorganisasjon og informasjons- og kommunikasjonstjenester (FLO/IKT) har innstilt Atea for rammeavtale vedrørende "Anskaffelse av IKT-utstyr og tilhørende tjenester til Forsvarets sikre IKT-plattformer".

Avtalen har en varighet på to år med opsjoner på utvidelse med ytterligere to ganger ett år. Atea estimerer kontraktsverdien til 300 millioner per år, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Kontrakten omfatter leveranse av it-utstyr som blant annet innbefatter server- og lagringsløsninger, klienter, nettverkskomponenter og periferiutstyr. I tillegg skal Forsvaret kjøpe tilknyttede tjenester, herunder vedlikeholdstjenester, installasjonstjenester og retur- og logistikkhåndtering.

Fornyet tillit

Atea har hatt tilsvarende avtale med FLO/IKT de siste fire årene og har nå fått fornyet tillit etter anbudskonkurranse.

- Forsvaret har gjennomført en konkurranse i markedet som Atea har vunnet. Med bakgrunn i det tilbudet vi har mottatt og tidligere erfaring med Atea, har vi grunn til å tro at vi får en avtale vi kommer til å bli godt fornøyd med," sier Elisabeth Natvig, sjef i FLO/IKT.

Kongsberg-gruppen

Atea skriver også under en samarbeidsavtale med våpenprodusenten Kongsberg Gruppen på leveranse av it-utstyr, logistikk- og konsulenttjenester. Avtalen har en estimert årlig verdi på 100 millioner kroner og har en varighet på tre år, med mulighet for fornyelse i ytterligere år. Avtalen omfatter leveranse av blant annet servere, klienter, infrastruktur, logistikk- og konsulenttjenester til selskaper i Kongsberg Gruppen.

Avtalen er en videreføring av en tidligere avtale som det oppkjøpte Atea-selskapet Kongsberg Systec hadde med Kongsberg Gruppen.

Kontrakter Og Avtaler