RAMMEAVTALER: Sven Ivar Mørch i Acando ser avtalene som en anerkjennelse av tidligere leveranser i helsesektoren. (Foto: Mick Tully)

RAMMEAVTALER: Sven Ivar Mørch i Acando ser avtalene som en anerkjennelse av tidligere leveranser i helsesektoren. (Foto: Mick Tully)

Storkontrakt til konsulentfellesskap

Sammen har Acando, Metier og IT-consult fått rammeavtaler innen helsesektoren til en verdi av 400 millioner kroner i året.

Helseforetakenes Innkjøpsservice har tildelt Acando, i en samarbeidskonstellasjon sammen med Metier og It-consult, rammeavtaler på ikt-tjenester, ifølge pressemelding.

Rammeavtalenes verdi er estimert til rundt 400 millioner i året og har en varighet på 2 år med mulig forlengelse på 1 + 1 år. Den estimerte verdien er basert på statistikk og estimerte forbruk.

Kompetanse-samarbeide

Samarbeidskonstellasjonen av Acando, Metier og It-consult skal til sammen dekke alle delområder på Helseforetakenes Innkjøpsservices ikt-rammeavtaler. Det er basert på prinsippet om å utnytte selskapenes samlede kapasitet og kompetanse for å kunne yte best mulig tjenester til kunden.

Acando har jobbet med helsesektoren siden selskapet ble etablert i Norge i 1997:

– At vi vinner rammeavtaler med Helseforetakenes Innkjøpsservice er en viktig bekreftelse av leveransene vi har gjort tidligere og kompetansen vi besitter. Helsesektoren står ovenfor store digitaliseringsprosjekter, og effektive og brukervennlige ikt-løsninger kan bidra til at de ansatte får frigjort mer tid til å fokusere på sine primæroppgaver og at pasientene får økt service og best mulig behandling, sier Sven Ivar Mørch, administrerende direktør i Acando Norge.

Den samlende konstellasjonen med hovedleverandører og underleverandører utgjør totalt sett over 3000 ansatte i Skandinavia, hvorav over 1000 ansatte i Norge, fordelt med kompetanse og kapasitet til å betjene alle fire helseregionene. Konstellasjonen har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Arendal, Porsgrunn, Kristiansand og Ålesund.

Gjort en avtale eller fått en kontrakt? Send en mail til ITBransjen@cw.no og fortell om det. Husk bilde.

Kontrakter Og Avtaler