Svensk avtale for PSI

Svensk avtale for PSI

PSI Group forsterker sin posisjon i Skandinavia gjennom en rammeavtale for CashGuard med stor svensk dagligvarekjede.

Det norske selskapet PSI har nylig inngått en rammeavtale for leveranse av CashGuard-maskiner til en av Sveriges største dagligvarekjeder med flere butikkonsepter i hele landet. Det er allerede gjort leveranser til den aktuelle dagligvarekjeden.

- Dette forsterker ytterligere vår posisjon i Skandinavia. Det bekrefter samtidig behovet og etterspørselen etter CashGuards kontanthåndteringsløsninger i markedet. Trenden er entydig. Utviklingen går mot at de aller fleste dagligvarekjeder vil ha kontantsikringsløsninger. Det bekreftes også av det høye salgs- og installasjonstempoet vi opplever for tiden, sier Jørgen Waaler, konsernsjef i PSI Group, i en pressemelding..

I begynnelsen av juli i år kunne PSI installere CashGuard-maskin nummer 10000 hos ICA-kjeden i Sverige og bare i løpet av andre kvartal i år ble det totalt levert 700 CashGuard-maskiner fra PSI. Den rekordhøye leveransetakten følges nå opp med en annen viktig milepæl i Sverige. Den nye rammeavtalen underbygger den positive utviklingen.

Stort potensial

- Det er samtidig en langsiktig rammeavtale, men vi har også allerede gjort leveranser til den aktuelle dagligvarekjeden. Våre løsninger er driftssikre og de fungerer godt. Det er noe kundene vet – og som verdsettes i markedet, utdyper Jørgen Waaler og tillegger:

- Dette er utrolig positivt for både PSI og CashGuard. Det viser ikke minst at stadig flere kjeder satser på CashGuards kontanthåndteringsmaskiner. Som markedsleder på dette området i Skandinavia er det svært gledelig å se den økende etterspørselen etter CashGuard-maskiner. Samtidig er potensialet stort. Vi er fortsatt bare i en tidlig fase når det gjelder kontantsikringsløsninger for detaljhandelen - og nedover i Europa er potensialet stort. Det gir oss grunnlag for å se meget positivt på fremtiden.

Det er PSI Antonson AB, et heleid datterselskap av PSI Group, som har inngått rammeavtalen med dagligvarekjeden, som er blant de største i Sverige.

Kontrakter Og Avtaler