Telecomputing forlenger driftsavtale

Telecomputing forlenger driftsavtale

Selskapet Kaefer har forlenget samabeidet med Telecomputing med ytterligere tre år.

Avtalen innebærer at Telecomputing fortsatt vil stå for all drift og tilhørende leveranse av it-tjenester til Kaefer og selskapets it-brukere.

Gode venner

- It er ikke en del av vår kjernevirksomhet men vi stiller store krav til fleksible og forutsigbare it-løsninger som understøtter vår forretning. Telecomputing har vært vår samarbeidspartner i mange år og har vist stort engasjement og forståelse for våre behov og ønsker som har skapt tillit hos oss. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid i tiden fremover, sier Anna Mari Kristiansen Prièsner, cfo i Kaefer Energy.

Selskapene har samarbeidet siden 2004 og har hele tiden økt i omfang.

Større behov

- Vi opplever at mange bedrifter har behov for bedre og mer fleksible it-løsninger i et konkurranseutsatt marked. Tilgang til it-systemer uavhengig av tid, sted og utstyr er viktigere enn noen gang og vi ser at stadig flere selskaper ser fordelen av å benytte vår spesialkompetanse og unike driftsplattform for å oppnå dette, sier Gisle Oppedal, kommersiell direktør i Telecomputing Norway i en pressemelding.

Han synes det er hyggelig å få anerkjennelse i form av forlemget kontrakt.

- Det er en meget hyggelig anerkjennelse av vår kompetanse, leveransemodell og erfaring at Kaefer nå velger å forlenge avtalen med TeleComputing, avslutter han.