TeleComputing inngår avtale med ATG

TeleComputing inngår avtale med ATG

Andvord Tybring-Gjedde (ATG) har inngått en 4-årig it-avtale med Telecomputing til en estimert totalverdi på ca. 23 millioner kroner.

Avtalen mellom ATG og TeleComputing er en fornyelse og vesentlig utvidelse av en tidligere avtale mellom TeleComputing og Andvord gruppen. Ca. 9 millioner kroner av kontraktsverdien er relatert til en forlengelse av dagens avtale mellom partene og ca. 14 millioner kroner er relatert til en kontraktsutvidelse som innebærer at Telecomputing får ansvaret for leveranse av klient- og kommunikasjonsplattformen til samtlige brukere i ATG konsernet i Norden.

Andvord Tybring-Gjedde er et resultat av sammenslåingen av Andvord AS og C. Tybring-Gjedde i 2005. ATG er er aktør innen salg og distribusjon av kontor- og datarekvisita samt annet forbruksmateriell innenfor beslektede områder. Gruppen omsetter for ca. 3,6 milliarder kroner og har ca. 1.200 ansatte.

- It representerer en viktig støttefunksjon i ATG og vi har høye krav vedrørende tilgjengelighet, fleksibilitet og support. Etter en nøye vurdering av flere løsninger falt valget på TeleComputing på grunn av deres faglige tyngde og forretningsmessige forståelse for vår virksomhet, sier Trond Opsahl, it-direktør i ATG, i en pressemelding.

Avtalen omfatter leveranse av it som en funksjon til samtlige brukere i det nordiske ATG konsernet og datterselskapene Rich Andvord AS, Binders Norge AS, Emo AS, Corporate Express Sverige AB, Emo AB, Grieg Kalenderforlag AS og Andvord Grafisk AS.

Kontrakter Og Avtaler