Telecomputing leverer til Handicare

Telecomputing leverer til Handicare

Telecomputing skal levere sentralisert it-løsning til hjelpemiddelselskapet Handicare.

Telecomputing har inngått en omfattende driftsavtale med Handicare, som leverer tekniske hjelpemidler til eldre og funksjonshemmede.

Avtalen innebærer at Telecomputing vil etablere en ny sentralisert it-løsning for selskapets brukere i Norge, Sverige og Danmark. Løsningen omfatter flere tjenester, som Telecomputing Managed Client og Telecomputing Managed Video.

Løsningen omfatter integreringsmuligheter for Handicares andre selskaper og brukere internasjonalt. Selskapet har hovedkvarter i Moss og avdelinger i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, England, Belgia, Polen, USA, Canada og Kina.

Avtalen går over fem år, og ordreverdien er til å begynne med 25 millioner norske kroner. Denne summen forventes å øke vesentlig i løpet av perioden.

- Vi er stolte av å ha fått denne kontrakten med Handicare. Selskapets betydelige vekst, spesielt internasjonalt, er spennende og passer godt med våre ambisjoner om å tilby innovative it-tjenester til norske og nordiske kunder med internasjonale planer, sier Sven Tore Kaasa, administrerende direktør i Telecomputing, i en pressemelding.