Telecomputing med logistikkavtale

Telecomputing med logistikkavtale

Telecomputing skal levere it-drift til Online Logistics i Norge, Sverige og Danmark.

Telecomputing har inngått en it-driftsavtale med Ontime Logistics, et nordisk logistikkselskap med 15 avdelinger i Norge, Sverige og Danmark.

Avtalen innebærer at Ontime Logistics konsoliderer sine it-løsninger inn i en ny felles it-driftsløsning hos Telecomputing. Ontime Logistics er det nye navnet til den nordiske logistikkaktøren som består av tidligere Cargo Partner AS, Globex AB og Skandinavisk Transportsystem AS.

- Ved å konsolidere sine it-systemer i vår sentraliserte it-plattform i Norge, vil Ontime Logistics rask og kostnadseffektivt få en ny felles it-driftsløsning for sine brukere i Norge, Sverige og Danmark, sier Sven Tore Kaasa, administrerende direktør i Telecomputing, i en pressemelding.

Ontime Logistics er lokalisert på 15 sentrale knutepunkter i Norden, omsetter for om lag 1 milliard kroner og håndterer over 1 million tonn årlig. Selskapet har daglige avganger til 98 prosentav Norden og store deler av Europa. De fleste steder i Europa nås på 1 til 3 virkedager.

- Telecomputings leveransemodell oppfyller våre krav til ny felles nordisk it-driftsplattform på en sikker, fleksibel og kostnadseffektiv måte. I Telecomputing fant vi dessuten en it-driftsleverandør med nordisk tilstedeværelse og fokus, noe som passer godt med vår nordiske virksomhet, sier Per Thomas Indrelid, Nordic IT Manager i Ontime Logistics i pressemeldingen.