Telecomputing vant Scandic

Telecomputing vant Scandic

Skal levere it-drift for 30 millioner kroner til hotell i Norge.

Scandic Hotels har inngått ny avtale med Telecomputing om it-drift for deler av Scandic Hotels i Norge. Avtalen har en varighet på tre år, med opsjon på ytterligere ett år. Vedien er omlag 30 millioner kroner.

- Tidligere i år gjennomførte Scandic Hotels oppkjøp av Rica Hotels og konsolidering av alle våre hoteller i Norge inn i en felles it-løsning er et viktig element for å skape synergier og gjøre booking av alle våre hoteller enkelt for kundene, sier Helena Beatty, inkjøpssjef for it- og telekom i Scandic.

Rica og Scandic Hotels har tidligere samarbeidet på it med Telecomputing som leverandør, og det var medvirkende årsak til valget. Den gamle løsningen ble kjørt fra Rica Hotels eget datarom, men den nye løsningen leveres som skytjeneste fra Telecomputings datasenter til Scandics 230 hoteller og omlag 13.000 medarbeidere

Telecomputing får ansvar for infrastruktur, drift og support. Løsningen er basert på Microsoft Cloud OS og Citrix.

Kontrakter Og Avtaler