Telenor-avtale til 240 millioner

Telenor-avtale til 240 millioner

Dnb Nor skal kjøpe telefoni og utvikle nye mobilløsninger i samarbeid med Telenor.

Dnb Nor og Telenor har tegnet en ny treårig avtale om leveranse av telefoniløsninger til selskapets kontorer i Norden. Avtalen har en samlet verdi på 240 millioner kroner, skriver Telenor i en pressemelding.

Avtalen omfatter leveranse av mobilabonnement, mobile datatjenester, fast- og ip-telefoni og sms-tjenester. Ambisjonen er å videreutvikle Dnb Nor sine forretningsområder ved bruk av ny teknologi med en plattform som er skalerbar og kostnadseffektiv.

- Dnb Nor er gjennom sin størrelse, krav til sikkerhet og profesjonelle kundedialog en svært spennende kunde for Telenor å jobbe med. Vi ønsker å være den ledende rådgiveren på tvers av teknologier for Dnb Nor, sier Ragnar Kårhus leder for Telenor Norge.

Utvikling av nye løsninger

Telenor har i avtaleperioden forpliktet seg til kontinuerlig å bistå i videreutviklingen av Dnb Nors strategi for telekommunikasjon, og har som mål å skape den komplette mobile medarbeideren. Telenor ønsker å bistå utviklingen av kommunikasjonsløsninger for Dnb Nor som gir sømløs integrasjon på tvers av alle typer tjenester innen fasttelefoni, mobil og data.

Dnb Nor vil benytte samordnet kommunikasjon (Unified Communications) til å øke organisasjonens evne til samhandling og effektivisering av forretningsprosesser. Prosjektet er i en tidlig testfase og vil utvikles videre, heter det i meldingen.

Kontrakter Og Avtaler