Telenor velger Bluegarden-lønn

Telenor velger Bluegarden-lønn

Leverer lønnstjenester til Telenor Norge for 15 millioner kroner.

Nå skal Telenor Norges 7000 ansatte få sin lønn via Bluegarden. De to selskapene har signert en kontrakt til verdi av rundt 15 millioner kroner over fem år. Bluegarden vil levere en standard nettbasert ASP-løsning som etter planen vil være i full drift i mai 2010.

- Kontrakten bekrefter at lokale leverandører er konkurransedyktige på lønnssystemer. Lønnsadministrasjon er komplisert og bygger på nasjonale lover og regler som varierer fra land til land. Dette krever spesialiserte løsninger og tjenester som det ikke er enkelt for de store globale leverandørene å standardisere, sier administrerende direktør i Bluegarden, Ole Morten Settevik.

Løsningen brukes fra før blant annet av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst, hvor 15.000 nye brukere kom på i år. Selskapet leverer også lønnssystemet til Telenor i Danmark via morselskapet Multidata.

Årlig står Blueagarden for 240.000 lønnsslipper og betaler ut lønn for 60 milliarder kroner.

Det er Telenors interne servicesenter Telenor Key Partner som har signert avtalen.

Kontrakter Og Avtaler