Tess-kontrakt for Umoe IKT

Tess-kontrakt for Umoe IKT

Tess, som leverer produkter og tjenester til industri, offshore og jordbruk, har valgt kommunikasjonstjenester fra Umoe IKT. Kontrakten har en verdi på 20 millioner kroner.

Tess AS har valgt Umoe IKT AS som leverandør av kommunikasjonstjenester for alle sine 100 butikker i Norge. Den valgte løsningen inneholder tjenester rundt blant annet betalingstransaksjoner (BBS), internett aksess, VPN for mobile brukere, taletrafikk og ip-telefoni.

Avtalen har en varighet på 3 år. Hovedelementene i avtalen er kommunikasjonstjenester rundt betalingstransaksjoner (BBS), bedriftsekstern taletrafikk, ip-telefoni og hjemmekontorløsning til alle TESS' avdelinger i Norge. Avtalen har en total verdi på 20 millioner kroner.

Tilpasset tjenestemeny

Tess er en landsomfattende leverandør av produkter og tjenester til profesjonelle brukere innen industri, offshore, havbruk, landbruk og entreprenørvirksomhet. Produktene distribueres gjennom mer enn 90 egen eide butikker. Alle med lokalt tilpasset tjenestemeny og lager. Total omsetning i 2006 var 1,57 milliarder kroner.

- Umoe IKT fremstår for oss som den leverandøren som best dekker TESS’ behov for fleksibilitet, kompetanse og forutsigbarhet i leveranser til mange butikker. De evner å gjøre dette med en leveranse som gir Tess fornuftige totalkostnader, Vi forventer enklere vedlikehold og mindre koordineringsarbeid med Umoe IKT som totalleverandør av datalinjer og telefonitjenester, sier Ken Morten Steen, direktør økonomi og IKT i Tess, i en pressemelding.

Les mer om kontrakter i it-bransjen .

Kontrakter Og Avtaler