Tieto leverer ny it-løsning for Skagerak Nett

Tieto leverer ny it-løsning for Skagerak Nett

180.000 kunder skal få automatisk måleravlesing, og Tieto skal levere it-løsningen.

Når Skagerak Nett forbereder utrulling av Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS) til 180.000 husstander i Grenlandsområdet og Vestfold, velger de Tieto som leverandør av sentrale it-løsninger.

Avtalen har en varighet på ett år, og en verdi på omlag syv millioner kroner. Tieto skal levere systemstøtte for oppdragshåndtering i tillegg til arbeidsordre og feltløsning. Senere faser av utrullingen vil avtales i samarbeid med Skagerak nett.

- AMS og andre regulatoriske endringer gjør at nettselskapene møter nye krav. Tietos løsning vil gi oss mulighet til å koordinere arbeids- og feltordrene bedre og mer effektivt. Målet er å få økt kontroll over arbeid som til enhver tid foregår i strømnettet, samt å kunne styre ressursene våre bedre, sier Geir Kulås, administrerende direktør i Skagerak Nett.

Leverer workflow

Tieto skal levere en løsning basert på WMS (Workflow Management System) som er en sentral komponent i Skageraks løsningsportefølje for nettselskaper. Tieto skal også levere prosjektimplementering og support.

Skagerak Nett er opptatt av at hele nettselskapet skal være forberedt på både utrullingen og driften av AMS. De nye bestemmelsene, som trår i kraft i 2019, stiller som krav at nettselskaper skal installere AMS.

- Kundene står overfor en periode med mange og komplekse regulatoriske endringer. Dette stiller økte krav til prosessautomasjon og støtte for endrede arbeidsprosesser, eksempelvis inn mot Elhuben som skal etableres av Statnett i tiden framover, sier Lars Ødegaard, salgssjef for energi i Tieto.

Første fase som allerede har startet omfatter intern systemstøtte for AMS-utrulling og drift. I det ligger det oppdragshåndtering for å sikre kontroll på samhandling med AMS Innsamlingssystemet som skal velges av Skagerak Nett senere i 2014. Det inkluderer også feltstøtte for målerordre som Skagerak Nett skal utføre selv ute i nettet.

Andre fase har som mål å benyttes for hele bredden av oppdrag og arbeidsordre hos Skagerak Nett.

Skagerak er ikke Tietos første kunde på AMS. Selskapet har også ferske avtaler med den svenske AMS-leverandøren Prometera

- Vi er svært fornøyd med at kundene viser oss tillit, i en periode hvor disse markedsendringene kommer for fullt, avslutter Ødegaard.

Kontrakter Og Avtaler