Tieto signerer med T-A

Tieto signerer med T-A

Tieto skal samle, strukturere og digitalisere 150 års avishistorie for Trønder-Avisa.

Tieto har signert en kontrakt med Trønder-Avisa som partner og leverandør til et stort digitaliseringsprosjekt der 150 års avishistorie, bildearkiv og film skal gjøres tilgjengelig på en multimediaplattform.

I den nye løsningen blir det mulig å lese aviser helt tilbake til 1860-tallet. Trønder-Avisa er første avis som får et arkiv som omfatter avisartikler, bilder og film.

- Samarbeidet med Tieto Norway gir oss de verktøy og den fleksibilitet som er nødvendig for en fremtidsrettet arkivløsning, sier Erling Koldaas, prosjektleder i Trønder-Avisa, i en pressemelding.

Semantisk søk

Løsningen skal i første omgang samle og strukturere all tilgjengelig informasjon, både eksisterende og ny.

En semantisk søke- og indekseringsmotor sørger for at alle informasjonsobjekter blir indeksert og innbyrdes assosiert på basis av metadata og innhold. Dette skal gi fleksible og kombinerbare søkemuligheter, enten det er avisartikler, bilder eller filmklipp.

En av målsetningene med digitaliseringsprosjektet er å skape en digital møteplass der forbrukerne selv vil kunne bidra, for eksempel ved å tilby videosnutter eller bilder.

- Med denne løsningen utnytter vi virkelig funksjonaliteten fullt ut slik at vi tilrettelegger for en digital arena der historie møter fremtiden, sier Vittorio Pinelli i Tieto Norway.