Tipper på Atea

Tipper på Atea

Norsk TIpping har valgt Atea som sin leverandør for nytt markedsføringskonsept.

Norsk Tipping har valgt Atea AS som som leverandør for selskapets digitale markedskonsept.

Avtalen omfatter kjøp av programvare, hardware og implementeringstjenester, i tillegg til drift og overvåkning av sentral løsning og inntil 4.000 avspillere fordelt over hele Norge.

Avtalen har en varighet på fire år med opsjon på ytterligere ett år. Estimert verdi på kontrakten er 45 millioner kroner.

- Denne investeringen er viktig for Norsk Tipping i et langsiktig perspektiv. Med den nye løsningen for digital markedskommunikasjon i fysisk handel vil vi nå våre kunder raskere og mer presist med våre budskap, sier Thorbjørn A. Unneberg, direktør for salg og kunderelasjoner i Norsk Tipping.

Ansetter på Hamar

For Atea innebærer avtalen utvidet involvering på Hamar, hvor Norsk TIpping holder til. Det betyr også flere folk når Atea øker rekrutteringen i Hedemark.

- Atea har hatt et godt samarbeid med Norsk Tipping over flere år og tar med denne avtalen ytterligere et steg på veien. Atea vil bruke all sin kompetanse og kunnskap for å yte Norsk Tipping maksimal støtte i implementeringen av denne viktige løsningen. Vi ser frem til å fortsette et godt samarbeid med Norsk Tipping, sier Dag Fodstad, administrerende direktør i Atea.

Kontrakter Og Avtaler