Tre nye kommuner til EDB Ergogroup

Tre nye kommuner til EDB Ergogroup

Selskapet leverer nå løsning for økonomistyring til halve Hordaland.

De tre samarbeidende kommunene Tysnes, Fusa og Samnanger kommune har nå inngått en avtale med EDB Ergogroup om leveranse av nytt økonomi- og lønn og personalsystem.

Avtalen har en samlet verdi på cirka ti millioner kroner over seks år.

Agresso-løsning

- Med denne avtalen har EDB Ergogroup ytterligere styrket sin stilling i Hordaland, og vi betjener nå om lag halvparten av kommunene i fylket med tilsvarende løsninger, sier Håvard Larsen, konserndirektør for løsninger i EDB Ergogroup i en melding fra selskapet.

EDB Ergogroup skal levere en sentralt driftet Agresso-løsning over nett som skal dekke kommunenes behov for blant annet økonomi, personal og fakturering.

Kommunene skal være i full drift med de nye løsningene fra 1. januar neste år.

Lang kontrakt

Kommunene hadde behov for en langsiktig partner og har derfor inngått en kontrakt på hele seks år.

- Beslutningen om valg av leverandør på nytt økonomi, lønn og personalsystem er en kompleks og langsiktig avgjørelse. Vi har lagt vekt på at EDB Ergogroup tilbyr en langsiktig, fremtidsrettet og forutsigbar løsning som tilfredsstiller alle vesentlige krav og ønsker i kravspesifikasjonen, forklarer Helge Drange i Sunnhordland Interkommunale Innkjøpsforum.

Kontrakter Og Avtaler