Trønderenergi velger EG Utility

Trønderenergi velger EG Utility

Strømregningene til 130.000 kunder i Trondheim skal håndteres av EG Utility.

Ifølge en pressemelding fra EG Utility har Trønderenergi Nett valgt it-løsningen Xellent fra EG Utility.

Med denne avtalen vil EG Utility ta seg av strømregningen til hver sjette husholdning i Norge. Selskapet står allerede bak hver fjerde stømregning i Danmark og Sverige.

Omtrent 130.000 av Trønderenergi Netts kunder i 23 kommuner vil herved få levert strømregningen sin via Xellent, it-løsningen fra EG Utility for forsyningssektoren.

- Et ledd i å nå målet som Norges mest effektive nettselskap har vært å få på plass en avtale som skal sørge for at nettselskapet får levert tjenester for måling, avregning, fakturering og innfordring, sier Knut Ivar Nyhaug, administrerende direktør hos Trønderenergi Nett AS.

Nyhaug forventer også at den nye løsningen skal øke driftsikkerheten og gi kostnadsbesparelser som skal komme kundene til gode.

- Samtidig får vi en it-plattform som er forberedt for smart grid, fremtidens intelligente el-nettverk, forteller Nyhaug.

Leverandøren, EG Utility, har lang erfaring i markedet, og leverer en høy andel av strømregningene i Skandinavia.

- Trønderenergi Netts målsetning er å være det mest effektive el-selskapet i Norge i løpet av fem år. Når de velger vår løsning for å lykkes med dette, gjør det oss naturligvis ekstra stolte, sier Nield Theilmann Møller, konserndirektør i EG Utility.

EG Utility er forøvrig den første nordiske leverandøren på dette området med en samlet løsning basert på en standardplattform for hele Norden, så man eksempelvis kan selge og kjøpe strøm på tvers av landegrensene.

Kontrakter Og Avtaler