Tryg-avtale til Telenor

Tryg-avtale til Telenor

Telenor har vunnet avtale for kontaktsenter og telefoni med Tryg. Leveransen er det Datametrix som skal stå for.

Forsikringsselskapet Tryg har valgt Telenor som leverandør av ny kontaktsenterløsning og telefoniplattform. Avtalen har en verdi på omlag 80 millioner kroner og en varighet på fem år.

Tryg er et nordisk skadeforsikringsselskap, med omkring 4.000 ansatte og aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige. Den nye leveransen baseres på Ciscos maskin- og programvare, og skal nå tas i bruk i Trygs kontorer i Danmark og Norge.

Den nye løsningen skal erstatte Trygs nåværende kontaktsenter i tillegg til en telefoniløsning som Telenor tidligere har levert.

Implementering og drift utføres av Telenor Norges datterselskap Datametrix.