RAMMEAVTALE: Tom Martin i Viju har store forventninger til samarbeidet med Uninett. (Foto: Viju)

RAMMEAVTALE: Tom Martin i Viju har store forventninger til samarbeidet med Uninett. (Foto: Viju)

Uninett valgte AV fra Viju

Viju skal levere AV-løsninger til alle høyere offentlige utdanningsinstitusjoner. Avtalen er verdt 130 millioner kroner i året.

Viju skal levere audiovisuelt utstyr til undervisningsformål og møtevirksomhet innenfor en rammeavtale over to år, med opsjon på ytterligere to år, opplyser de i en pressemelding.

Uninett utvikler og drifter det nasjonale forskningsnettet for mer enn 200 norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner, og forvalter innkjøps- og rammeavtaler innen IKT for institusjonene. 

Utstyret det er gitt tilbud på omfatter lyd- og bildeanlegg, styresystemer, medieutstyr og videokonferanseanlegg.

Én av tre

Viju ble valgt som en av tre landsdekkende leverandører. Tilbudene ble vurdert ut fra pris, teknisk leveranse, tilbudt kompetanse og dokumentert leveranseevne/service, og Uninett trekker fram at  Viju tilbyr god, spesialisert kompetanse, både i egne rekker og hos underleverandører.

– Som en spesialisert tilbyder av AV-løsninger er vi stolte av at vi scorer høyt på kriterier som kompetanse og leveranseevne. Vi vil sørge for å levere de beste, tilpassede løsningene innen AV- og møteromsløsninger, sier norgessjef Tom Martin i Vijus, som har store forventninger til arbeidet mot utdannings- og forskningsmiljøene.  

Kontrakter Og Avtaler