Ventelo vant politi-kontrakt

Ventelo vant politi-kontrakt

Etter en åpen anbudskonkurranse har Ventelo Bedrift fått kontrakt for anskaffelse av telefonitjenester til norsk politi.

Kontrakten har en verdi på cirka 200 millioner norske kroner og en varighet på to år, eventuelt med forlengelse i henhold til kontrakt.

Pris viktig for politiet

Seks tilbydere leverte tilbud ved tilbudsfristens utløp i mars, men det stod til sist mellom Ventelo og Telenor. Atea, EDB Business Partner, Phonero og TDC oppfylte ikke kvalifikasjonskravene i konkurransegrunnlaget, og ble derfor avvist.

Det ble konkurrert om å inngi det mest fordelaktige tilbudet, basert på pris (vektet 80 prosent ) og preferanser (vektet 20 prosent).

- Vår oppgave er å fremskaffe avtaler som er billigst og best mulig for politietaten. Det er gjort en grundig jobb med å vurdere tilbudene, og på vegne av norsk politi er vi godt fornøyd med avtalen som nå er inngått med Ventelo Bedrift, sier kommunikasjonsdirektør Espen Strai i en pressemelding.

Kundeweb

Avtalen gjelder både for fasttelefoni, mobil og kundeweb. I tillegg til politiet omfatter avtalen Domstolsadministrasjonen, Den høyere påtalemyndighet og Kriminalomsorgens it-tjeneste