Vestlandsk rammeavtale til Atea

Vestlandsk rammeavtale til Atea

Atea skriver rammeavtale med 14 kommuner i Rogaland og Sunnhordaland.

Atea skriver rammeavtale med 14 kommuner i Rogaland og Sunnhordaland på leveranse av IT-infrastruktur og -tjenester

Kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Sauda, Sveio, Tysvær, Utsira, Vindafjord, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes har sammen forhandlet frem en avtale med Atea AS på leveranse av IT-infrastruktur og -tjenester. Avtalen har en estimert verdi på 90 millioner over 3 år.

Atea ble valgt som leverandør på bakgrunn av en bred konkurranse der Atea kom ut som den leverandøren med det mest økonomisk fordelaktige tilbudet samlet sett. Noen av fordelene til Atea er en god elektronisk bestillingsprosess, en effektiv logistikk og et godt utbygd konsulent- og serviceapparat.